บางกอกน้อยโมเดล

บางกอกน้อยโมเดล

By Mahidol University International College

  • Category: Health & Fitness
  • Release Date: 2019-05-16
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 32.57 MB
  • Developer: Mahidol University International College
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือได้ง่าย โรงพยาบาลศิริราชเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดทำโครงการบางกอกน้อยโมเดลเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเริ่มเก็บข้อมูลสุขภาพเป็นรายบุคคล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยขน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

Screenshots

keyboard_arrow_up